NĚCO VÍC?

Náhled na svou vlastní cestu se v průběhu času mění.
Zde možná najdete, co hledáte,
i když mně už to nepřipadalo tak důležité, jako dřív...